Omiya Bonsai Museum ที่เที่ยวและพิพิธภัณฑ์บอนไซในประเทศญี่ปุ่น

Omiya Bonsai Museum

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีผู้คนที่รักในงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะการดัดบอนไซ ซึ่งญี่ปุ่นนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีการปลูกบอนไซ เพื่อมาเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้าน และยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบอนไซในระดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย บอนไซญี่ปุ่นจึงถูกขนานนามว่า “ศิลปะที่มีชีวิต” ประเทศญี่ปุ่นจึงได้สร้าง Omiya Bonsai Museum เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและเลี้ยงบอกไซ ซึ่งมีบอนไซมากมายรวมไปถึงประวัติและวิธีการเลี้ยงดูบอนไซ  อย่างละเอียด ให้สำหรับผู้ที่สนใจ OmiyaBonsai Museum จึงเป็นสถานที่ ๆ คนรักและหลงไหลในไม้ดัดบอนไซ นิยมไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความสวยงามของต้นบอนไซอีกด้วย ประวัติ Omiya Bonsai Museum OmiyaBonsai Museum เป็น พิพิธภัณฑ์บอนไซในประเทศญี่ปุ่น โดยถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2010 ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านบอนไซโอมิยะ จังหวัดไซตามะ โดยหมู่บ้านบอนไซโอมิยะ นั้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ สามารถเดินชมได้ทั้งหมู่บ้าน รวมไปถึงOmiyaBonsai Museum เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ได้รับการจัดตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากดินที่ หมู่บ้านบอนไซโอมิยะ นั้น มีแร่ธาตุที่ดีและสภาพอากาศ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นบอนไซ ทำให้ต้นบอนไซที่หมู่บ้านบอนไซโอมิยะนั้น มีความสวยงาม จึงทำให้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นบอนไซนั่นเอง OmiyaBonsai Museum […]