บอนไซไม้ผล นิยมต้นอะไรบ้าง

บอนไซไม้ผล

บอนไซ เป็นไม้ประดับที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม โดยต้นไม้ส่วนใหญ่ที่นำมาทำเป็นบอนไซจะเน้นไปทางไม้ใบ แต่ก็มีการนำต้นไม้ ที่เป็นไม้ผล มาทำเป็น บอนไซไม้ผล ซึ่งมีความน่าสนใจและสวยงามไปอีกแบบ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำผลไม้หลายชนิดมาทดลองทำเป็นบอนไซไม้ผล เราจึงมี ผลไม้ 5 ชนิด ที่นักเล่นไม้ดัดนิยมนำมาทำเป็นบอนไซไม้ผล มาแนะนำ ซึ่งบางชนิดก็สามารถปลูกในประเทศไทยได้ และหาได้ง่ายอีกด้วย แล้วมีผลไม้ชนิดใดที่สามารถนำมาทำเป็นบอนไซไม้ผล ได้บ้างเรามาดูกัน แอปเปิ้ล | บอนไซไม้ผล แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่นิยมนำมาเป็นเป็นบอนไซไม้ผล โดยเฉพาะในประเทศเมืองหนาวอย่างจีน หรือญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำมาดัดเป็นบอนไซ และเมื่อต้นแอปเปิ้ลออกลูก ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบ แต่แอปเปิ้ลอาจจะเติบโตและมีลูก ในอากาศหนาว บอนไซแอปเปิ้ลโดยมักจะนำมาประดับตกแต่งสวน  หม่อน | บอนไซไม้ผล ต้นหม่อน หรือมัลเบอรี่ ที่เกษตรกร ชาวไทยได้ทดลองนำมาทำเป็นบอนไซไม้ผล ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดี เพราะหม่อนนอกจากจะทำเป็นบอนไซได้ง่าย เจริญเติบโตดี ทนต่อสภาพอากาศแล้ว หากมีการตัดแต่งบ่อย ๆ ก็จะแตกผลออกมา เกือบทั้งต้น ซึ่งก็ทำให้มีผู้คนสนใจซื้อไปปลูกจำนวนมาก  ทับทิม ทับทิม อาจจะดูเป็นต้นไม้ที่เป็นกิ่งก้านเล็ก ๆ แต่ก็สามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้เหมือนกัน โดยเฉพาะบอนไซไม้ผล ซึ่งผลของทับทิม […]