บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น

บอนไซบ๊วย

ทำความรู้จัก บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นบอนไซ ต้นไม้แคระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นก็ คือ บอนไซบ๊วย  โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิต้นบอนไซญี่ปุ่น บอนไซบ๊วยนํ้า ที่น่ารักเหล่านี้ จะให้รางวัลแก่ผู้ปลูก ผู้ดูแล ด้วยการผลิดอกบุปผาสีขาว และสีชมพูที่งดงามมาก ๆ  นอกจากความน่ารักแล้ว บอนไซบ๊วย บอนไซบ๊วยนํ้า ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ในสมัยก่อนชาวนาญี่ปุ่น ใช้ช่วงเวลาที่ ดอกบ๊วยนํ้า บานสะพรั่งเพื่อทราบว่าเมื่อใด ถึงเวลาเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ประเพณีการชมดอกบ๊วยนํ้า (และเฉลิมฉลอง) และการจัดแสดง ของบอนไซบ๊วย บอนไซบ๊วยนํ้า เริ่มขึ้นในราชสํานักญี่ปุ่นเมื่อประมาณหนึ่งพันปีก่อน จนในที่สุดก็เผยแพร่ไปยังพสกนิกรประชากรทั่วไป 1. ต้นไม้แคระ บอนไซบ๊วย บอนไซญี่ปุ่น บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นไม้แคระชนิดนี้ชอบรับแสงแดดในช่วงฤดูปลูก ดังนั้นตั้งแต่ต้นฤดูร้อน ถึง ปลายฤดูร้อนให้วางบอนไซญี่ปุ่น ของคุณไว้ที่ไหนสักแห่งที่สามารถรับแสงแดดได้เต็มที่ในตอนเช้าและบ่าย และ บอนไซบ๊วย ที่สวยงามเหล่านี้ก็ต้องการ “ฤดูหนาว” ซึ่งเป็นช่วงเวลาสามเดือนของสภาพที่เย็นสบาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณจะต้องวางบอนไซของคุณในโรงเรือนที่มีอากาศค่อนข้างเย็น 2. การรดน้ำบอนไซบ๊วยนํ้า การให้น้ำต้นไม้แคระ  บอนไซบ๊วยไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นไม้แคระนั้นไม่ชอบให้ขาดน้ำนั่นเป็นเพราะบอนไซญี่ปุ่น ของคุณ ชอบแสงแดดและชอบรับแสงดวงอาทิตย์เต็มที่ระหว่างการรดน้ํา […]