บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/

แก้ปัญหาใบเหลืองใบร่วงในบอนไซ ทําอย่างไรดี

การดูแลบอนไซนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากมาก คุณไม่สามารถละเลย และไม่ใส่ใจ  เพราะบางทีใบไม้ของบอนไซก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เพราะคุณรดน้ำมากไป แค่น้ำเย็นเกินไปก็ทำให้ใบไม้ร่วงได้แล้ว แสงแดดที่ร้อนเกินไป และการขาดความชุ่มชื้นก็จะทำให้เกิดการหี่ยวเฉา คุณต้องใส่ตรวจสอบมองหาแมลงศัตรูพืชให้ดี และนอกจากนั้นอาการใบร่วง ใบไหม้ และใบเหลือง โดยเฉพาะบอนไซใบเหลืองนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดได้จากโรค และจากการขาดธาตุอาหารพืชที่จำเป็น รวมถึงการให้น้ำไม่เหมาะสม และการได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ ในการพิจารณาสาเหตุใบเหลืองนั้น ต้องสังเกตุอาการ และแก้ปัญหาทีละจุด การฟื้นฟูต้นไม้ และ แก้ปัญหาใบเหลืองใบร่วงในบอนไซ จะทําอย่างไรดีนั้น เรามาดูกัน

1. สาเหตุบอนไซ ใบเหลือง ใบร่วง บอนไซใบเหลือง

ปัญหาบอนไซใบเหลือง ใบร่วง บอนไซใบเหลือง จะพบบ่อย สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ว่าบอนไซที่แสดงอาการใบเหลือง ใบร่วง บอนไซใบเหลือง มีสาเหตุมาจากอะไร เมื่อรู้สาเหตุ เราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น โดย สาเหตุบอนไซ ใบเหลือง ใบร่วง บอนไซใบเหลืองเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่ รดน้ำมากไป น้ำท่วมขังที่โคนต้น ทำให้น้ำเข้าแทนที่ออกซิเจนที่อยู่ในดิน พืชจึงขาดออกซิเจน พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้เลี้ยงลำต้นไม่ได้  บอนไซ จึงแสดงอาการใบเหลือง และถ้าน้ำท่วมขังนาน ใบที่เหลืองก็จะค่อย ๆ ร่วง 

อาการใบเหลือง ใบร่วง ที่เกิดจากบอนไซถูกเชื้อราไฟทอปธอร่า เข้าทำรายระบบราก มักจะเกิดจากบอนไซได้รับแสงแดดน้อยหรือ บอนไซที่แสงแดดส่องไม่ถึงบริเวณโคนต้น เมื่อระบบรากถูกทำลาย การลำเลียงอาหารก็ทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บอนไซขาดสารอาหารที่จำเป็น บอนไซจึงแสดงอาการใบเหลือง และค่อย ๆ ร่วงตายได้

2. วิธีการฟื้นฟูบอนไซ แก้ปัญหาใบเหลืองใบร่วงในบอนไซ ทําอย่างไรดี 

การแก้ไขฟื้นฟูบอนไซ อาการบอนไซใบเหลืองที่เกิดจากน้ำท่วมขัง ให้ระบายน้ำออกจากโคนต้น แล้วฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ จะช่วยให้บอนไซสามารถดูดซับสารอาหารทางใบไปใช้ได้ โดยให้ปุ๋ยทางใบอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7-10 วันครั้ง  อาการใบเหลืองจะลดลง และบอนไซจะเกิดการแตกยอดและสร้างใบใหม่

วิธีแก้ปัญหาฟื้นฟูบอนไซ บอนไซใบเหลือง ที่เกิดจากโรครากเน่า โคนเน่า (เกิดจากเชื้อราเข้าทำลาย) การแก้ไขโรครากเน่าโดยใช้สารฆ่ารา เช่น เมทาแลกซิล ผสมน้ำฉีดพ่นบอนไซให้ทั่วทั้งต้น และรดบริเวณโคนต้น 3-5 วันต่อครั้ง อาการ ใบเหลือง ใบร่วง ของบอนไซก็จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อแตกยอดใหม่  ใบใหม่ก็จะสมบูรณ์ ไม่เหลืองอีก


ลองแก้ปัญหาใบเหลืองใบร่วงในบอนไซ เพื่อลดอาการใบเหลือง ใบร่วงตามที่เราได้แนะนำเพื่อทำการฟื้นฟูบอนไซ ไม่ให้บอนไซใบเหลือง และต้องพึงระวังทุกครั้ง ในการใส่ปุ๋ยนั้น จะต้องใส่ครั้งละน้อย ๆ บ่อย ๆ และต้องให้น้ำตามทุกครั้ง เท่านี้บอนไซของเราก็จะโตไวสมบูรณ์และสวยงามอย่างแน่นอ

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://garden-plaza.org/

เครดิตภาพ
https://canva.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/

Social Media

Most Popular