บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/

สูตรไล่เพลี้ย ที่ใช้กับบอนไซ

เมื่อพูดถึงแมลงศัตรูพืชในบอนไซ เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ เป็นอีกหนึงปัญหาที่พบบ่อย เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ เป็นแมลงศัตรูพืช อาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของบอนไซ แล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานเหนียวๆ  ซึ่งจะทำให้เกิดราดำ บริเวณลำต้น หรือบางส่วนของบอนไซ ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงของบอนไซ ลดลง และทำให้บอนไซ หยุดการเจริญเติบโต  หรือทำให้ใบไม้ถูกทำลายผิดรูป  หรือใบเหลือ ใบร่วง  และทำให้บอนไซในที่สุด อีกทั้งในเพลี้ยแป้งบางชนิดยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่บอนไซได้ด้วย วันนี้เราจะเปิด สูตรไล่เพลี้ย ที่ใช้กับบอนไซเพื่อกําจัดเพลี้ย และ นํ้ายากําจัดเพลี้ย ที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ใน การกำจัดเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ได้อย่างดี

1.  สูตรไล่เพลี้ย กําจัดเพลี้ยสำหรับ เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ แบบธรรมชาติ

สูตรไล่เพลี้ยสูตรที่ 1 การกำจัดเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ที่สาเหตุต้นตอ โดยพบเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ตรงไหน ก็ให้ตัดใบตัดกิ่ง ตัดใบตรงนั้นทิ้ง ให้สิ้นซากสูตรไล่เพลี้ย สูตรที่ 2 กำจัดมด  เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ นั้น โดยธรรมชาติจะเคลื่อนไหวช้า จึงต้องอาศัยมดทำหน้าที่   ลำเลียงเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ไปไว้ตามยอดไม้ แล้วมดจะคอยเก็บน้ำหวานที่เพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ขับถ่ายออกมา ดังนั้นเราต้องกำจัดมดออกไป เราก็จะกำจัดการระบาดของเพลี้ยได้ สูตรไล่เพลี้ยสูตรที่ 3 เป็นการกำจัดเพลี้ยแป้ง  โดยศัตรูแมลงเบียนของเพลี้ยแป้ง ซึ่งก็คือแมลงชนิดที่ใหญ่กว่าซึ่งทำหน้าที่เป็นนักล่าเพลี้ยแป้ง ในระบบนิเวศน์ เช่น แมงมุม, ด้วง, แมลงวันก้นขน ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรคในแมลง ก็สามารถนำมาใช้ได้ดี เช่นกัน

2. สูตรไล่เพลี้ยกําจัดเพลี้ย นํ้ายากําจัดเพลี้ย ที่หาได้ในครัว

การกำจัดเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ โดยใช้นํ้ายากําจัดเพลี้ย ที่หาได้ในครัว นํ้ายากําจัดเพลี้ย ชนิดที่ 1 กําจัดเพลี้ยด้วยน้ำส้มสายชู และน้ำยาล้างจาน โดยใช้น้ำส้มสายชู 1 ฝา ผสมน้ำเปล่า 2-3 ลิตร แล้วผสมกับน้ำยาล้างจานเล็กน้อย นำไปฉีดพ่น เพลี้ยจะหายไป นํ้ายากําจัดเพลี้ย ชนิดที่ 2 คือ พริก เนื่องจากในพริกจะมีสารที่เป็นพิษต่อระบบการดูดซึมอาหารของแมลงต่าง ๆ รวมทั้งเพลี้ยแป้ง และ เพลี้ยไฟ ด้วย สามารถใช้ได้พริกสด หรือ พริกแห้ง ตำละเอียด 1 ช้อน ถึง 2 ช้อนชา ผสมน้ำเปล่า 2-3 ลิตร นำไปฉีดพ่น เพลี้ยจะหายไป


ลองใช้ สูตรไล่เพลี้ยที่ใช้กับบอนไซ เหล่านี้เพื่อกําจัดเพลี้ยได้หลากหลานชนิด โดยเฉพาะ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ พร้อมนํ้ายากําจัดเพลี้ย ที่สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือนโดยไม่สมผลในการทำลายระบบนิเวศและธรรมชาติ เท่านี้บอนไซของคุณก็จะเติบโตสวยงาม สมดังใจอย่างแน่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://garden-plaza.org/

เครดิตภาพ
https://canva.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/

Social Media

Most Popular