Home » บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น
บอนไซบ๊วย

บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น

by beyrguest888@gmail.com

ทำความรู้จัก บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นบอนไซ ต้นไม้แคระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นก็ คือ บอนไซบ๊วย  โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิต้นบอนไซญี่ปุ่น บอนไซบ๊วยนํ้า ที่น่ารักเหล่านี้ จะให้รางวัลแก่ผู้ปลูก ผู้ดูแล ด้วยการผลิดอกบุปผาสีขาว และสีชมพูที่งดงามมาก ๆ  นอกจากความน่ารักแล้ว บอนไซบ๊วย บอนไซบ๊วยนํ้า ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ในสมัยก่อนชาวนาญี่ปุ่น ใช้ช่วงเวลาที่ ดอกบ๊วยนํ้า บานสะพรั่งเพื่อทราบว่าเมื่อใด ถึงเวลาเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ประเพณีการชมดอกบ๊วยนํ้า (และเฉลิมฉลอง) และการจัดแสดง ของบอนไซบ๊วย บอนไซบ๊วยนํ้า เริ่มขึ้นในราชสํานักญี่ปุ่นเมื่อประมาณหนึ่งพันปีก่อน จนในที่สุดก็เผยแพร่ไปยังพสกนิกรประชากรทั่วไป

1. ต้นไม้แคระ บอนไซบ๊วย บอนไซญี่ปุ่น

บอนไซบ๊วย ไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นไม้แคระชนิดนี้ชอบรับแสงแดดในช่วงฤดูปลูก ดังนั้นตั้งแต่ต้นฤดูร้อน ถึง ปลายฤดูร้อนให้วางบอนไซญี่ปุ่น ของคุณไว้ที่ไหนสักแห่งที่สามารถรับแสงแดดได้เต็มที่ในตอนเช้าและบ่าย และ บอนไซบ๊วย ที่สวยงามเหล่านี้ก็ต้องการ “ฤดูหนาว” ซึ่งเป็นช่วงเวลาสามเดือนของสภาพที่เย็นสบาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณจะต้องวางบอนไซของคุณในโรงเรือนที่มีอากาศค่อนข้างเย็น

2. การรดน้ำบอนไซบ๊วยนํ้า การให้น้ำต้นไม้แคระ 

บอนไซบ๊วยไม้มงคลของคนญี่ปุ่น ต้นไม้แคระนั้นไม่ชอบให้ขาดน้ำนั่นเป็นเพราะบอนไซญี่ปุ่น ของคุณ ชอบแสงแดดและชอบรับแสงดวงอาทิตย์เต็มที่ระหว่างการรดน้ํา บอนไซบ๊วย บ๊วยนํ้าของคุณ จะเหี่ยวแห้งอย่างรวดเร็วเมื่อมันขาดน้ำ จงตรวจสอบความชื้นในดินบ่อยๆ และรดน้ำทันทีที่ดินแห้ง (เครื่องวัดความชื้นในดินสามารถช่วยได้!) 

จำไว้เสมอว่า จงใช้กระถางดิน ซึ่งบอนไซจะชอบเป็นพิเศษ และต้นบอนไซ บ๊วยนํ้า จะโตได้ดีถ้าคุณลงปลูกไว้ในภาชนะตื้น และช่วยผูกยึดรากไว้เล็กน้อย ใส่ปุ๋ยทุกเดือนในช่วงฤดูปลูก หากใช้ปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเม็ดทั่วไป ขอแนะนําให้ใช้ปุ๋ยที่ปราศจากยูเรีย และรดน้ำทุกครั้ง เพื่อเติมสารอาหารที่จําเป็นอย่างต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไป เปลี่ยนกระถางใหม่ทุก ๆ สองถึงสามปีเมื่อบอนไซบ๊วยโตเต็มที่ เมื่อคุณมีเวลาและความอดทนมากมาย อาจใช้เวลาถึงสิบปีกว่าบอนไซญี่ปุ่น ต้นไม้แคระ  จะเติบโตเป็นบอนไซบ๊วยที่ออกดอก ดังนั้นในระหว่างนี้ให้ลองฝึกฝนทักษะของคุณ พร้อมสําหรับความท้าทายแล้วหรือยัง เราขอเอาใจช่วยให้คุณปลูกต้นไม้แคระบอนไซบ๊วยบอนไซญี่ปุ่น ได้ประสบความสำเร็จ

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://garden-plaza.org/บอนไซนอก/

เครดิตภาพ

www.canva.com

https://siamgame.org

https://extremesnakes.com

https://kon-suay.com/

https://weluvpet.com

Related Posts

Leave a Comment