บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/
Home » บอนไซนอก

บอนไซนอก

by beyrguest888@gmail.com

บอนไซต่างประเทศ

บอนไซนอกมีความสวยงามที่ต่างไปจากบอนไซไทย และสำหรับผู้ที่นิยมเลี้ยงบอนไซนอกอาจจะต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ โดยต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับอากาศของเมืองไทย โดยบอนไซนอกที่นิยมกันมากคือบอนไซจากญี่ปุ่น โดยเฉพาะบอนไซที่ปลูกจากต้นสน ที่เรารู้จักกันดีในฐานะราชาแห่งบอนไซ เพราะต้นสนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งความสวยงามของใบ ลำต้นและกิ่งก้านซึ่งเป็นรายละเอียดของความสวยงามที่รวมกันได้อย่างลงตัว

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
VK
บอนไซ โลโก้ - https://garden-plaza.org/

Table of Contents